EU.WATER
 

Az Európai Unió egyes országai, különösen a délkelet-európai területek krónikus vízellátási problémákkal küzdenek, mely az utóbbi években kritikus méreteket öltött.

Délkelet-Európában az egyik legfőbb környezeti kihívás a vízhez, főleg a vízfogyasztáshoz és a mezőgazdasági vízszennyezéshez kapcsolódik. A mezőgazdaság egyrészt az érintett országok gazdaságának egyik fő pillére, ugyanakkor a vízkészleteket fenyegető egyik legjelentősebb veszélyforrás, aminek oka a nagymértékű és alacsony hatékonyságú vízhasználat az intenzív talajművelésben, valamint a trágyázásból származó talajvízszennyezés. A mezőgazdaságból jelentős mennyiségű nitrátszennyezés kerül a talajvízbe és a felszíni vizekbe, Délkelet-Európa országai pedig lemaradásban vannak az EU Nitrát Direktíva alkalmazását illetően.

A 2009-2012 között megvalósuló projekt célja egy kedvező transznacionális keret kialakítása EU Nitrát Direktíva és az EU Víz Keretirányelv mezőgazdaságban történő közvetlen és hatékony alkalmazása érdekében, a vidéki területek integrált vízgazdálkodásának kialakítása az EU jogszabályok által keretezett fenntartható fejlődési modellek irányába történő elmozdulás érdekében.
A projekt megvalósítása során egy erős tudományos ismeretekre épülő közös integrált vízgazdálkodási stratégiát szabnak át az egyes területek szükségleteinek megfelelően, a mintaterületeken tesztelik, majd a helyi fejlesztési folyamatok szakpolitikai eszközeiben hasznosítják azokat.

ZÁRÓ KONFERENCIA - BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 24.
Program


  Az EU Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programjának támogatásával